ویکی وان پیس

دیامانته

اشتراک‌گذاری

دیامانته

Diamante

دیامانته - وان پیس

پیشه

افسر اجرایی دزد دریایی
صاحب کولوسئوم کوریدا (قبلا)
شمشیرزن

تاریخ تولد

۲۹ می

میوه شیطانی

هیرا هیرا (مواج)

نوع میوه

پارامسیا
اولین نمایش

دیامانته (Diamante) یکی از سه افسر بالا-رده دزدان دریایی دن‌کیشوت است. او در خانواده دن‌کیشوت جایگاه خشت را به خود اختصاص داده و رهبر یکی از زیرشاخه‌های این گروه یعنی ارتش دیامانته است.

او مالک کلوسئوم کوریدا در درسروزا است و از همین رو به او «قهرمان کولوسئوم» گفته می‌شود. او فردی بسیار پست است و مسئول مرگ اسکارلت، دختر شاه ریکو و همسر کیروس است. این اقدام او باعث شد تا کیروس در پی گرفتن انتقام از او باشد. دیامانته یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک درسروزا محسوب می‌شود.