ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دن‌کیشوت روزینانته

اشتراک‌گذاری

دن‌کیشوت روزینانته

Donquixote Rosinante

دن‌کیشوت روزینانته - وان پیس

وابسته به

نیروی دریایی
دزدان دریایی دن‌کیشوت (مخفی)
دولت جهانی (قبلا)

پیشه

فرمانده نیروی دریایی
افسر نخبه دزد دریایی (مخفی)

نام مستعار

کروزان

تاریخ تولد

۱۵ جولای

میوه شیطانی

میوه ناگی ناگی (سکوت سکوت)

اولین نمایش

فصل ۷۶۱
قسمت ۷۰۰

دن‌کیشوت روزینانته (Donquixote Rosinante) یک اشرافی جهانی سابق از خانواده دن‌کیشوت بود. او دومین پسر دن‌کیشوت هومینگ و برادر جوان‌تر دن‌کیشوت دوفلامینگو بود. در مقعطی خانواده‌ی او با تصمیم پدرشان از اژدهایان آسمانی جدا شدند تا همانند مردم عادی زندگی کنند. با این حال آن‌ها در میان مردم منفور بودند و توسط اژدهایان آسمانی نیز ترد شدند. بعدها روزینانته تبدیل به افسری نخبه در دزدان دریایی دن‌کیشوت شد و با نام مستعار کروزان (Corazon) تحت فرمان دوفلامینگو خدمت کرد.

با این حال او در حقیقت یک فرمانده نیروی دریایی بود که به طور مخفی قصد متوقف کردن دوفلامینگو را داشت. این حقیقت در نهایت توسط کروزان سابق یعنی ورگو آشکار شد و روزینانته (سیزده سال قبل از داستان اصلی) توسط دوفلامینگو به ضرب گلوله کشته شد.

روزینانته در گذشته وقتی ترافالگار لا یک بچه بود، کمک زیادی برای درمان کردن بیماری او کرد و همیشه نسبت به لا مهربان بود. در واقع روزینانته بود که میوه‌ی شیطانی اوپ اوپ را برای لا به دست آورد و در همین راه بود او جان خودش را از دست داد.

صفحات دیگر