ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دزدان دریایی ریش‌سفید

اشتراک‌گذاری

دزدان دریایی ریش‌سفید

Whitebeard Pirates

دزدان دریایی ریش‌سفید وان پیس

کاپیتان

ادوارد نیوگیت

کشتی اصلی

موبی دیک (قبلا)

مجموع جایزه

بیش از ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی (خدمه اصلی) (قبلا)
بیش از ۱٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی (سازمان) (قبلا)

اولین نمایش

فصل ۱۵۴ (مانگا)
قسمت ۹۱ (انیمه)

دزدان دریایی ریش‌سفید (Whitebeard Pirates) در گذشته یکی از قدرتمندرین گروه‌های دزد دریایی بودند و کاپیتان فوت شده‌ی آن‌ها یعنی ریش‌سفید تنها فردی بود که قادر به مبارزه‌ای برابر در مقابل پادشاه دزد دریایی یعنی گول دی. راجر بود.

خدمه وایت‌برد در قالب لشگرهایی خدمت می‌کردند که تمام این لشگرها تحت فرمان مستقیم کاپیتان بود. این گروه در نیو ورلد دارای چند گروه تابع بود که به آن‌ها اجازه می‌داد همانند یک ناوگان بزرگ دزد دریایی عمل کنند.

به دنبال مرگ ریش‌سفید و ایس، اعضای باقی مانده‌ی گروه طی یک نبرد انتقامی با دزدان دریایی ریش‌سیاه درگیر شدند، نبردی که با شکست سختی همراه شد. کاپیتان گروه مقابل یعنی ریش‌سیاه تمام قلمروی آن‌ها را تصاحب کرد و به عنوان یک یونکو جایگاه ریش‌سفید را گرفت. به این ترتیب دزدان دریایی ریش‌سفید قدرت و نفوذ خود را از دست دادند.

بعد از مقطع تایم‌اسکیپ، اعضای باقی‌مانده‌ی این گروه و گروه‌های تابع توسط یک شیچیبوکای به نام ادوارد ویویل و مادرش به نام باکین شکار شدند. این دو فرد خود را به عنوان فرزند و معشوقه‌ی ریش‌سفید معرفی کردند تا ثروت این کاپیتان بزرگ را به دست آورند.

اعضای برجسته

 • ادوارد نیوگیت (رهبر)

فرمانده‌های لشگر

 • مارکو
 • پرتگاس دی. ایس
 • جوزو
 • ایزو
 • کینگدو
 • هاروتا
 • اتموس
 • نامور
 • تاچ
 • ویستا
 • بلامنکو

سایر

 • دزدان دریایی اسپید سابق
 • مارشال دی. تیچ
 • اینواراشی
 • نکوماموشی

متحدان

 • جینبه
 • لوفی
 • باگی
 • اینازوما
 • کروکودیل
 • دزدان دریایی مو قرمز
 • دزدان دریایی راجر
صفحات دیگر