ویکی وان پیس

جینبه

اشتراک‌گذاری

جینبه

جینبه - وان پیس

وابسته به

دزدان دریایی کلاه حصیری
دزدان دریایی خورشید (قبلا)
متحد دزدان دریایی بیگ مام (قبلا)
شیچیبوکای (قبلا)
پادشاهی ریوگو (ترک کرده)
ایمپل داون (قبلا)

پیشه

دزد دریایی
سکاندار
کاپیتان (قبلا)
شیچیبوکای (قبلا)
سرباز (قبلا)
زندانی زندان بزرگ (قبلا)

اقامت

ناحیه‌ی فیشمن (قبلا)

لقب

شوالیه‌ی دریا

سن

۴۴ (اولین نمایش)
۴۶ (بعد از تایم‌اسکیپ)

تولد

۲ آوریل

جایزه

بیش از ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

جینبه (Jinbe) ملقب به شوالیه‌ی دریا یکی از اعضای دزدان دریایی کلاه حصیری و همچنین سکاندار این گروه است. او به عنوان دهمین عضو رسمی گروه کلاه حصیری محسوب می‌شود و تنها عضو جذب شده از جریزه‌ی فیشمن است. رویای او تحقق خواسته‌ای است که کاپیتان سابقش یعنی ببر ماهی‌گیر (Fisher Tiger) هنگام مرگش داشت؛ همزیستی و برابری میان انسان‌ها و آدم-ماهی‌ها.

او یک صیاد کوسه‌نهنگ است که بعد از ببر ماهی‌گیر دومین کاپیتان دزدان دریایی خورشید محسوب می‌شد. او همین طور از یازده سال پیش تا زمان نبرد مارین‌فورد عضو شیچیبوکای بود.

نام او اولین بار توسط یوساکو، وقتی که در مورد شیچیبوکای توضیح می‌داد مورد اشاره قرار گرفت. با این حال او مدت‌ها بعد و در زمان آرک ایمپل داون به طور رسمی معرفی شد. او عنوان شیچیبوکای خود را در جنگ مارین‌فورد رد کرد و خود را با دزدان دریایی ریش‌سفید متحد کرد. بعد از مرگ ریش‌سفید گروه او برای محافظت از جزیره‌ی فیش-من اتحادی را با بیگ مام شکل داد. او در زمان نبرد مارین‌فورد رابطه‌ای دوستانه با مانکی دی. لوفی پیدا کرد و بعدها برای جلوگیری از کودتای دزدان دریایی فیش-من علیه خانواده‌ی سلطنتی نپتون و پادشاهی ریوگو با لوفی و گروهش متحد شد. لوفی او را برای پیوستن به کلاه حصیری‌ها دعوت کرد اما او این پیشنهاد نگه داشت تا روابط خود را با بیگ مام قطع کند. او بعدا در زمان آرک جزیره‌ی سراسر کیک به طور رسمی یک کلاه حصیری شد. او برای محافظت از خدمه‌ی قبلی‌اش در برابر خشم بیگ مام در سرزمین توتو باقی ماند و در زمان آرک کشور وانو به کلاه حصیری‌ها بازگشت.

اولین جایزه‌ی تعیین شده برای جینبه ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی بود اما بعدا این جایزه به ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی افزایش یافت. بعد از این که او از شیچیبوکای کنار رفت، جایزه‌ی او به ۴۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی رسید.

جینبه همچنین شخصیت محوری داستان جانبی «سفر تکی جینبه، شوالیه دریا» است.