بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جالماک

اشتراک‌گذاری

جالماک

Jalmack

جالماک وان پیس

وابسته به

دولت جهانی

پیشه

نجیب‌زاده جهانی

اقامت

مری ژوا

تولد

۹ نوامبر

اولین نمایش

فصل ۵۸۸ (مانگا)
قسمت ۵۰۲ (انیمه)

سنت جالماک (Jalmack) یک نجیب‌زاده جهانی است که ده سال پیش از شروع مجموعه وان پیس معرفی شد.

او دوازده سال قبل از خط داستانی برای دیدار قلمروی گوا به اقیانوس آبی شرقی رفت. وقتی کشتی سابو در مسیر او قرار گرفت، جالماک با سلاح خود آن را نابود کرد و سابو تا مرز مرگ رفت. پس از آن او با همراهی هفت برده‌اش به شهر مذکور و قلمروی نگهبانان سلطنتی رفت.

صفحات دیگر