بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تربول

اشتراک‌گذاری

تربول

Trebol

تربول - وان پیس

پیشه

افسر اجرایی دزد دریایی
محافظ شخصی شکر

تاریخ تولد

۱۸ مارس

میوه شیطانی

بتا بتا (چسبناک)

نوع میوه

پارامسیا
اولین نمایش

تربول (Trebol) یکی از سه افسر بالا-رده‌ی دزدان دریایی دن‌کیشوت است. او در خانواده‌ی دن‌کیشوت جایگاه گشنیز را به خود اختصاص داده است و رهبر یکی از زیرشاخه‌های این گروه یعنی ارتش تربول است. یکی از وظایف اصلی او محافظت از مهره کلیدی طرح این گروه یعنی شکر بود.

او همچنین مسئول روی آوردن دن‌کیشوت دوفلامینگو به ستمگری از سنین کودکی بوده است و به طور غیرمستقیم بخش بزرگی از پلیدی‌های دوفلامینگو ناشی از اقدامات تربول بوده است. به همین خاطر او آنتاگونیست سوم در آرک درسروزا محسوب می‌شود.

صفحات دیگر