بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باسیل هاوکینز

اشتراک‌گذاری

باسیل هاوکینز

Basil Hawkins

باسیل هاوکینز - وان پیس

وابسته به

دزدان دریایی هاوکینز

پیشه

کاپیتان دزد درایی
شینوچی

خاستگاه

دریای آبی شمالی

لقب

جادوگر

سن

۲۹ (اولین نمایش)
۳۱ (بعد از تایم‌اسکیپ)

تولد

۹ سپتامبر

جایزه

۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی

میوه شیطانی

وارا وارا نو می (حصیر)

نوع میوه

صداپیشه

شیگنوری سویا

باسیل هاوکینز (Basil Hawkins) یک دزد دریایی بدنام از دریای آبی شمالی است که با عنوان «جادوگر» شناخته می‌شود. او کاپیتان دزدان دریایی هاوکینز است و یکی از دوازده دزد دریایی شناخته شده با عنوان «بدترین نسل» است. جایزه تعیین شده برای او ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بلی است. بعد از رویارویی با کایدو، او به دزدان دریایی جانوران پیوست و به یکی از شینوچی‌های این خدمه تبدیل شد.

اقدامت و نقش او باعث شده است که او یکی از آنتاگونیست‌های جانبی در آرک کشور وانو باشد.

صفحات دیگر