ویکی وان پیس

استاسی

اشتراک‌گذاری

استاسی

Stussy

استاسی - وان پیس

وابسته به

CP0 (مامور مخفی)

پیشه

مامور سایفر پل (مخفی)
امپراتوری جهان زیرین

خاستگاه

لقب

ملکه ناحیه خوشی

سن

سری (۲۴-۷۶)

تولد

۲۴ آوریل

صداپیشه

مامی کینگتسو

اولین نمایش

چپتر ۸۶۰
قسمت ۸۲۸

استاسی (Stussy) جاسوسی در استخدام دکتر وگاپانک است. او کلونی از خانم باکینگهام استاسی، عضو سابق دزدان دریایی راکس است که توسط مدز ساخته شده است و اولین کلون موفق تاریخ است. او به مدت ۲۰ سال به عنوان یک مامور مخفی از دولت جهانی خدمت کرد و در عین حال به وگاپانک وفادار ماند. در حالی که او به استخدام CP0 درآمده بود، اما برای نجات وگاپانک مجبور شد پوشش مخفی خود را کنار بگذارد. سِمت دیگر او یکی از امپراتورهای جهان زیرین بود که تحت عنوان «ملکه ناحیه خوشی» شناخته می‌شد.

در ابتدا او یک آنتاگونیست جزئی در آرک اگ‌هد بود، اما پیشینه و وفاداری واقعی او فاش شد و او به متحدی جدی برای وگاپانک و دزدان دریایی کلاه حصیری تبدیل شد.

تاریخچه

استاسی کلونی بود که مدز ایجاد شد و اولین کلون موفق آن‌ها از باکینگهام استاسی بود. استاسی در مقطعی به سازمانی به نام سایفر پل پیوست و در نهایت به عضویت CP0 درآمد. او بعدا به عنوان یکی از امپراتوران جهان زیرین نقشی مخفیانه را بر عهده گرفت و حداقل ۲۰ سال هر دو سمت را حفظ کرد.

استاسی در برهه‌ای از اگ‌هد دیدن کرد. او همچنین به مهمانی چای بیگ مام دعوت شد، جایی که قرار بود شارلوت پودینگ و سانجی با هم ازدواج کنند.

صفحات دیگر