بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اراده‌ی دی.

اشتراک‌گذاری

اراده‌ی دی.

Will of D.

اراده‌ی دی. - وان پیس

به ژاپنی

دی نو ایشی

اولین نمایش

فصل ۱قسمت ۱

اراده‌ی دی. (.Will of D) رازی در مورد تعدادی افراد معدود است که در اسمشان نشان دی. وجود دارد.

حاملان نشان دی.

راز دی.

این نشان اولین بار در یکی از پرسش و پاسخ‌های اودا، نویسنده‌ی مانگای وان پیس مطرح شد و از او در مورد معنای دی. در نام لوفی پرسیده شد. اودا در جواب به این پرسش تنها اعلام کرد که در آینده حقیقت در مورد آن روشن خواهد شد. این اولین باری بود که دی.مطرح شد و اودا به رازی بزرگ اشاره کرد.

کورها وقتی نام واقعی پادشاه دزدان دریایی یعنی گول دی. راجر را افشا کرد برای اولین بار به اراده‌ی دی. اشاره کرد. او به دالتون گفت که چوپر با مرد بسیار خطرناکی متحد شده است.

این نشان ظاهرا نسل به نسل منتقل می‌شود. ‌افراد حامل نشان دی. احتمالا اگر از طریق خونی با هم ارتباط نداشته باشند  به هر حال سرنوشتشان به هم گره خورده است. نمونه‌ای از طبیعت موروثی دی. را می‌توان در خانواده مانکی دید که طی سه نسل از گارپ به دراگون و از دراگون به لوفی ادامه پیدا کرده است. با این حال افراد دارای دی. لزوما با هم نسبت ندارند و حتی برخی از آن‌ها مثل پرتگاس دی. روژ و گول دی. راجر با یکدیگر ازدواج کرده و فرزند دارند. همچنین مشاهده شده که برخی از حاملان دی. غول‌ها هستند.

در یک فلش‌بک، گول دی. راجر از این موضوع شاکی بود که دولت جهانی نام واقعی او را به کار نمی‌برد و در عوض از نام «گلد راجر» استفاده می‌کند. ریش‌سفید از او در مورد «دی» در نام او سوال کرد و راجر نیز قبول کرد تا این موضوع را برای او توضیح دهد اگرچه پیش از توضیح دادن او صحنه محو شد. با این حال این موضوع نشان می‌دهد که ریش‌سفید از معنای این نشان درک واضحی دارد. او بعدها در زمان نبرد مارین‌فورد اشاره کرد که کشتن یک فرد با نشان «دی» شعله‌های اراده‌ی او را خاموش نخواهد کرد بلکه سرانجام فرد دیگری این اراده را به ارث می‌برد و خواسته‌ی راجر را انجام می‌دهد.

بعدها ترافالگار دی. واتر لا این اراده را به یک طوفان تشبیه کرد. هنوز مشخص نیست که این تشبیه دقیقا به چه معنا است اما این موضوع اشاراتی به هدف مشخص سیلورز ریلی در پیدا کردن مانکی دی. لوفی در آمازون لیلی داشت. در آرک پسا-جنگ یکی از پنج ارشد توضیح داد که «دی.» به معنای خطر (Danger) است.

در مقطعی دیگر، زمانی که ترافالگار لا یک پسر بچه بود، دن‌کیشوت روزینانته توضیحاتی را در مورد خانواده دی. به لا گفت. او توضیح داد که خانواده دی در سراسر تاریخ به طور مخفی و نسل به نسل ادامه پیدا کرده و این که در سرزمینی خاص این خانواده با عنوان «دشمن ذاتی خدا» شناخته می‌شود. بنا بر گفته‌ی روزینانته افراد حامل دی. به عنوان دشمنان ذاتی اژدهایان آسمانی قلمداد می‌شوند، چرا که اژدهایان آسمانی خود را «خدا» می‌پندارند.

صفحات دیگر