ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رایکاگه (Raikage)

اشتراک‌گذاری

رایکاگه (Raikage به معنای سایه آذرخش) کاگه کوموگاکوره و عنوانی است که به رهبر این دهکده داده می‌شود. Raikage عموما قدرتمندترین شینوبی در دهکده است. نحوه گزینش رایکاگه به طور واضح مشخصی نیست؛ بعد از مرگ رایکاگه سوم، با تصمیمی که سال‌ها پیش گرفته شده بود پسر او تبدیل به رایکاگه چهارم شد. رایکاگه در داخل یک ساختمان مرکزی آبی رنگ داخل کوموگاکوره مستقر است.

چهار Raikage اول با نام A شناخته می‌شدند و هر کدام یک گروه تحت عنوان B داشتند که مسئول دفاع از رایکاگه بودند.

فهرست رایکاگه ها

A اولین رایکاگه بود که دهکده کوموگاکوره را تاسیس کرد.

 

A رایکاگه دوم

A رایکاگه سوم که به عنوان قوی‌ترین Raikage در تمام دوران دهکده شناخته می‌شود.

A رایکاگه چهارم

دارویی، دست راست رایکاگه چهارم بود که بعدها به رایکاگه پنجم تبدیل شد.

 

صفحات دیگر