ویکی ناروتو / بوروتو

چهار صدا (Sound Four)

اشتراک‌گذاری

چهار صدا

Sound Four

چهار صدا (Sound Four) ناروتو / بوروتو

رهبران

اعضا

  • جیروبو
  • کیدومارو
  • تایویا

وابسته به

اوتوگاکوره

اولین نمایش

جلد ۱۳، فصل ۱۱۵ ناروتو (مانگا)
قسمت ۶۸ ناروتو (انیمه)

چهار صدا (Sound Four) یک تیم از اوتوگاکوره بودند که به عنوان محافظان نخبه‌ی اوروچیمارو خدمت می‌کردند. با وجود اشاره به عدد چهار در نام این گروه اما به لحاظ فنی اعضای این گروه پنج نفر هستند که ساکون و اوکون یک جایگاه مشترک را گروه دارند.

تاریخچه

در انیمه، چهار صدا ابتدا از زندانیان اوروچیمارو بود و اعضای آن مجبور بودند تا حد مرگ با سایر زندانیان بجنگند. با زنده ماندن از این مسابقه مرگبار، آن‌ها خود را به عنوان قدرتمندترین زندانیان ثابت کردند و به محافظان اوروچیمارو تبدیل شدند. چهار صدا در مقطعی مجبور شد کیمیمارو را به عنوان رهبر خود بپذیرد، کسی که به راحتی همه آن‌ها را شکست داده بود. همچنین کیمیمارو به خاطر داشتن قابلیت‌های شیکوتسومیاکو به عنوان بدن میزبان بعدی اوروچیمارو در نظر گرفته شده بود. این گروه تحت رهبری کیمیمارو با عنوان پنج صدا شناخته می‌شد.

در انیمه، پنج صدا به اوروچیمارو کمک کرد تا کازکاگه چهارم را ترور کند و همچنین تیم شیئوره را در هنگام برگزاری امتحانات چونین در کونوهاگاکوره قتل عام کند. بعد از این جریان کیمیمارو دچار یک بیماری سخت شد و مجبور به ترک گروه شد.

چهار صدا همچنین موفق شد تا ساسوکه اوچیها را به دستور اوروچیمارو به اوتوگاکوره ببرد. اوروچیمارو قصد داشت از ساسوکه به عنوان بدن بعدی خود استفاده کند. همه‌ی اعضای این گروه در این مسیر توسط تیم نجات ساسوکه و چند تن از نینجاهای متعلق به سوناگاکوره کشته شدند.

در انیمه، سه سال بعد اعضای چهار صدا توسط کابوتو یاکوشی احیا شدند تا در زمان جنگ جهانی شینوبی چهارم برای آکاتسوکی مبارزه کنند. چهار صدا که انگیزه‌ی بالایی برای گرفتن انتقام داشت، با افرادی که در تیم نجات ساسوکه حاضر بودند روبرو شد. آن‌ها به وجود این که در مقابل آن‌ها نتوانستند کاری از پیش ببرند اما موفق شدند با یک تکنیک ویژه حریفان خود را در یک تله گرفتار کنند. در نهایت با شکست چهار صدا آن‌ها به دنیای پس مرگ بازگشتند.

کابوتو نمونه‌هایی از DNA اعضای این گروه را به بدن خود افزود که این موضوع او را قادر به استفاده از قابلیت‌های آن‌ها کرد.