بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure)

اشتراک‌گذاری

اوزوشیوگاکوره

Uzushiogakure

اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure) - ناروتو / بوروتو

کشور

سرزمین گرداب‌ها

نشان

اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure)

اوزوشیوگاکوره (Uzushiogakure - به معنی دهکده پنهان در جزر و مد گردان) یک دهکده شینوبی در سرزمین گرداب‌ها بود. نینجاهای آن به خاطر اجرای فوینجوتسو معروف بودند تا جایی که این موضوع باعث نابودی‌شان در جنگ شد. کسانی که از تخریب این دهکده زنده ماندند در مکان‌های دیگری از زمین پراکنده شدند.

قبیله‌ها

صفحات دیگر