بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوتوگاکوره (Otogakure)

اشتراک‌گذاری

اوتوگاکوره

Otogakure

اوتوگاکوره (Otogakure) ناروتو / بوروتو

کشور

سرزمین صدا

رهبر

اوروچیمارو

نشان

Otogakure Symbol

اوتوگاکوره (Otogakure - به معنای دهکده پنهان شده توسط صدا) یک دهکده شخصی و پنهان اوروچیمارو است. این دهکده با هدف جمع‌آوری نینجاها به منظور انجام آزمایش‌ها بود که در مسیر هدف اصلی اوروچیمارو در یادگیری تمام فنون بود. اوروچیمارو در سال‌های اخیر این به منظور آتش‌بس با دهکده کونوهاگاکوره، این دهکده را به عنوان یک دهکده مشروع بازسازی کرده است.1

پیشینه

اوروچیمارو در ابتدا مدعی بود که این دهکده به منظور هدف دادن به زندگی نینجاهای با مهارت تاسیس شده تا آن‌ها زیر بار بی‌ثباتی و جنگ سرد میان پنج کشور شینوبی بزرگ نباشند.2 اوتوگاکوره در واقع یک شکلی مانند یک دهکده ندارد بلکه شبکه‌ای از آزمایشگاه‌های مرکب از چندین مخفیگاه و پایگاه است که در سراسر سرزمین صدا و دیگر کشورها پراکنده است.3 شینوبی‌های اوتوگاکوره از تعدادی فنون گوناگون استفاده می‌کنند که بیشتر آن‌ها نتیجه تغییرات آزمایش‌های انسانی اوروچیمارو است.

تیم دوسو گروهی تحت دستور اوروچیمارو بود که با هدف کشتن ساسوکه اوچیها وارد آزمون‌های چونین شد و این در حالی بود که ماموریت حقیقی آن‌ها مطیع کردن ساسوکه به واسطه دریافت مهر نفرین بود. همچنین در مقطعی اوروچیمارو سوناگاکوره را فریب داد تا به دهکده خودش در جهت حمله به کونوها کمک کند.

ده سال بعد از جنگ جهانی شینوبی چهارم، اوتوگاکوره به عنوان یک دهکده شینوبی واقعی نوسازی شد. به نشان احترام متقابل، پسر اوروچیمارو یعنی میتسوکی اجازه پیدا کرد تا به عنوان یک شاگرد انتقالی در آکادمی کونوها ثبت نام کند، کسی که بعدها به گنین کونوها نیز تبدیل شد.

مکان‌ها

 • پایگاه سرزمین صدا
 • مخفیگاه کوساگاکوره
 • مخفیگاه جنوبی
 • مخفیگاه شمالی
 • مخفیگاه شرقی
 • آزمایشگاه جزیره
 • آزمایشگاه شیطانی جزیره

قبیله‌ها

 • قبیله شین
 • قبیله فوما

ارجاع‌ها

 1. قسمت ۵ بوروتو
 2. فصل ۵۸۴ مانگای ناروتو، ص ۱۲-۱۰
 3. فصل ۲۸۹مانگای ناروتو، ص ۱۴
صفحات دیگر