ویکی مورتال کمبت

فکشن کیل (Faction Kill)

اشتراک‌گذاری

فکشن کیل (Faction Kill) یک فینیشر معرفی شده در مورتال کمبت X است. این فینیشر به شخصیت‌ها مختلف اجازه می‌دهد تا برای تمام کردن کار حریفشان فرقه یا جناح خود را فراخوانی کنند.

شرح

هر جناح دارای پنج Faction Kill منحصر به فرد است، با این حال اجرای این فینیشرها در جناح‌های مختلف با دکمه‌های یکسان قابل اجرا است. بازیکن در ابتدا و هنگام پیوستن به یک جناح دارای دسترسی به دو فکشن کیل است، دو فکشن کیل دیگر به واسطه‌ی ارتقای رتبه در جناح به دست می‌آید، و آخرین آن با پیروزی در جنگ جناح‌ها (Faction War) قابل باز شدن است.

دستورهای اجرا

برای اجرای یک فکشن کیل بازیکن حداقل باید به اندازه یک پرش از حریف خود فاصله داشته باشد.

 • ۱: نگه داشتن بلاک، جلو، جلو
 • ۲: نگه داشتن بلاک، عقب، عقب
 • ۳: نگه داشتن بلاک، جلو، عقب، جلو
 • ۴: نگه داشتن بلاک، عقب، جلو، عقب
 • ۵: نگه داشتن بلاک، بالا، بالا

فکشن کیل‌های هر جناح

اژدهای سیاه

 • پرتوی ماهواره‌ای
 • تیغه تاکتیکال
 • بمب چرکین
 • بمب شیمیایی
 • لیزر نابکار

انجمن برادری سایه

 • آونگ تاریکی
 • چاله جهنمی
 • جادوی پیچ‌خورده
 • ماوراء طبیعی
 • خاموشی

لین کوئی

 • انتقام اسموک
 • طوفان شوریکن
 • برش قاتل
 • ضربه دوتایی سایبر
 • مغز منجمد

نیروهای ویژه

 • اراده آتش
 • کالیبر ۵۰
 • توده مرکزی
 • موشک هوا-به-سطح
 • Pro-Pain

لوتوس سفید

 • شکاف هویت
 • شعله اژدها
 • خشم اجداد
 • تیر دوتایی
 • چرخ آتش و باد

تصاویر

فکشن کیل (Faction Kill)
فکشن کیل (Faction Kill)
فکشن کیل (Faction Kill)
صفحات دیگر