ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ضربه خردکننده (Krushing Blow)

اشتراک‌گذاری
ضربه خردکننده (Krushing Blow) مورتال کمبت

ضربه خردکننده (Krushing Blow) گونه‌ای ویژه از یک حمله است که کاربر می‌تواند به روش‌های مختلفی از آن بهره ببرد. برای فعال کردن Krushing Blowها پیش‌نیازهایی کلیدی وجود دارد. این ضربه اولین بار در مورتال کمبت ۱۱ معرفی شد.

شرح

زمانی که یک Krushing Blow با موفقیت اجرا شود، همانند ایکس-ری دوربین روی حمله زوم کرده و با انیمیشنی خاص شکسته شدن استخوان‌ها و تخریب اندام‌ها نمایش داده می‌شود. انجام این ضربه از طریق پیش‌نیازهای فهرست شده برای حرکات مختلف، ضربات ترکیبی یا حملات ویژه صورت می‌گیرد. این پیش‌نیازها مثلا می‌تواند اجرای یک کمبوی ۹ ضربه‌ای باشد، یا مثلا حمله شما باید یک ضربه بازگشتی (Counter) باشد.

Krushing Blowها اثرات مختلفی دارند. از اثرات آن می‌توان به تخریب در طول زمان، اظهار حریف برای شروع یک ضربه ترکیبی، یا افزایش تخریب کلی حرکات اشاره کرد. آسیب ضربات خردکننده بر اساس نوع آن متغیر است؛ برخی از آن‌ها تخریب حملات را اندکی افزایش می‌دهند، برخی تخریب را دو برابر و برخی حتی میزان آسیب را تا سه برابر بالا می‌برند. هر ضربه خردکننده تنها یک بار در هر مبارزه قابل اجرا است و هر کدام پیش‌نیازهای مربوط به خود را دارد.

تمام شخصیت‌ها یک Krushing Blow مشترک دارند که با آپرکاتی به حریف قابل اجرا است. این ضربه وقتی فعال می‌شود که آپرکات به عنوان ضربه‌ای متقابل (Counter) یا مجازاتی (Punish) برای ضربه‌ای سنگین از سمت حریف به کار گرفته شود.

صفحات دیگر