ویکی مورتال کمبت

ستریون (Cetrion)

اشتراک‌گذاری

ستریون

Cetrion

ستریون (Cetrion) مورتال کمبت

ریشه

بهشت

سکونت

آسمان‌ها

گونه

خدای ارشد

ستریون (Cetrion) یک شخصیت جدید و حاضر در مورتال کمبت ۱۱ است.

درباره ستریون

ستریون یک خدای ارشد، خواهر شیناک و دختر کرونیکا است. او مسئول تبعید شدن شیناک به ندررلم است.

اما او همانند برادرش در نهایت به خدایان ارشد خیانت کرد تا جزئی از نقشه مادرش به منظور ایجاد عصری جدید باشد، عصری که او و برادرش باری دیگر قربانی درگیری میان قلمروها باشند.

ستریون بر طبیعت و زندگی حاکم است و این موضوع باعث می‌شود تا او قادر به کنترل عناصر خاک، آب، آتش، باد و برق باشد. او در سنگر صلح، نور و خوبی ایستاده است، با این حال رویدادهای اتفاق افتاده در مورتال کمبت ۱۱ نشان داد که او یک ریاکار است که حتی ممکن است همتایان خود را نابود کند و همانند شیناک تاریک و بی‌رحم باشد.

بیوگرافی

ستریون یک خدای ارشد بود که از تایتانی به نام کرونیکا متولد شد. در واقع کرونیکا او را به خاطر توازن عالم ایجاد کرد، به این شکل که ستریون نمایده‌ی زندگی و طبیعت بود و برادر او یعنی شیناک نماینده مرگ و گناه. در دوران باستان این ستریون بود که شیناک را به خاطر فاسد شدن از بهشت تبعید کرد. ستریون در میان خدایان سمبل پاکی و عدالت است که از احترام بالایی توسط فانیان و نیمه-خدایان برخوردار است.

دانستنی‌ها

  • ستریون بعد از شیناک دومین خدای ارشد است که قابل بازی است.
  • شخصیت و نام ستریون احتمالا بر اساسی خدای باروری روم یعنی سرس است.