ویکی مورتال کمبت

بهشت (Heaven)

اشتراک‌گذاری
بهشت (Heaven) مورتال کمبت

بهشت (Heaven) قلمرویی در مجموعه بازی مورتال کمبت است.

درباره Heaven

همان طور که از نام این قلمرو پیداست، بهشت جایی است که خدایان در آن ساکن هستند و همچنین مقصدی برای روح افراد نیکوکاری است که جان خود را از دست داده‌اند. چیز زیادی در مورد این قلمروی مرموز گفته نشده است، به جز این که این قلمرو از لحاظ فضا بی‌کران است و در مقابل Netherrealm قرار دارد.

در واقع این قلمرو ترکیبی از مفهوم بهشت در مسیحیت و شرق آسیا است. این قلمرو از طریق یک نیرو فراطبیعی تحت عنوان Soulnado قابل‌دسترس است.

در پایان Mortal Kombat: Deadly Alliance گفته شد که اسکورپیون در هنگام ورود به این قلمرو به دلیل خلوص موجود در این قلمرو تکه تکه شد، چیزی که نشان می‌دهد موجودات ناپاک در هنگام ورود به این قلمرو ممکن است نابود شوند.

ساکنان برجسته

  • ریدن (Raiden): خدای رعد و یک خدای ارشد سابق.
  • فوجین (Fujin): خدای باد
  • خدای زمین
  • خدای آب
  • خدای آتش
  • شیناک (Shinnok): یک خدای ارشد سقوط کرده.
  • ستریون (Cetrion): الهه‌ی تمام عناصر.