ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلیسای واتر تزار

اشتراک‌گذاری

کلیسای واتر تزار

Church of the Water Tsar

کلیسای واتر تزار Metro

پایگاه

کلیسای واتر تزار (ولگا)

رهبر

سیلانتیوس

دشمنان

کلیسای واتر تزار (Church of the Water Tsar) که معمولا با نام متعصبان به آن اشاره می‌شود، فرقه‌ای در Metro Exodus است. آن‌ها به دشمنی با آریتوم و اعضای Aurora می‌پردازند و رهبرشان سیلانتیوس است.

شرح کلی

این کلیسا یک فرقه‌ی مذهبی است که به پرستش موجودی آبزی و جهش‌یافته به نام واتر تزار می‌پردازد که در ولگا می‌زیستد. آن‌ها به شکلی افراطی از تکنولوژی هراس دارند و استفاده از لوازم برقی را یک گناه نابخشودنی می‌دانند. اگر فردی بخواهد به این گروه بپیوندد باید تمام موارد مربوط به نکنولوژی را از خود دور کند، این وسایل در ترمینالی در نزدیکی محل ذخیره یا نابود می‌شود. اگر عضوی از فرقه قوانین را بشکند معمولا مورد مجازت قرار خواهد گرفت که این شامل انجام کارهای خطرناک و حتی خودکشی می‌شود. نگرش اعضای این فرقه به شکل وسیعی توسط رهبر آن‌ها یعنی سیلانتیوس شکل گرفته است.

صفحات دیگر