Munai-bailer

Munai-bailer

Munai-bailer Metro

پایگاه

صحرای کاسپین

رهبر

بارون

وضعیت سازش

متخاصم

دشمنان

  • خدمه‌ی Aurora
  • گیول

Munai-bailer گروهی حاضر در Metro Exodus است که دشمن آرتیوم و همراهنش محسوب می‌شود. رهبر آن‌ها مردی به تحت نام بارون است.

شرح کلی

Munai-bailer گروهی شامل گروهی نفره از مهاجمان است که بیشتر آن‌ها از سربازان سابق، تبهکاران و کارگران نفتی تشکیل شده‌اند. این افراد مسئول امنیت ذخایر نفتی منطقه کاسپین بودند. به همین خاطر آن‌ها دارای تعداد زیادی وسایل نقلیه هستند. آن‌ها به واسطه‌ی منابعی که در دست دارند مردم محلی را به بردگی می‌گیرند و هر گروه مهاجمی را از منطقه‌ی خود دفع می‌کند.