ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Aurora

اشتراک‌گذاری

Aurora (شفق قطبی) یک لوکوموتیو بخار تعدیل شده و سنگین در Metro Exodus است که توسط آرتیوم و آنا مورد استفاده قرار می‌گیرد تا آن‌ها اقامتگاه جدید خود را در مسیری به سمت شرق پیدا کنند.

این وسیله‌ی نقلیه برای بازیکن همانند یک پایگاه سیار است. یرماک سکان‌دار Aurora است و میلر رهبری گروه حاضر در آن را بر عهده دارد.

اعضای گروه

 • آریتوم
 • آنا
 • استپان
 • توکارو
 • یرماک
 • ایدیت
 • آلیوشا
 • سم
 • دوک
 • دمیر
 • میلر

افراد بالا همه از رنجرهای اسپارتان هستند، اما فهرست زیر افراد دیگری به غیر از اسپارتان‌ها هستند که به اعضای Aurora می‌پیوندند:

 • کاتیا
 • ناستیا
 • کیریل
 • کرست

متحدان

 • گیول
 • اولگا

تصاویر