ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لایبررین

اشتراک‌گذاری

لایبررین

Librarian

لایبررین Metro

توصیف

  • پستاندار
  • اندام عضلانی
  • پیشانی بزرگ

حملات

ضربه‌های مختلف

سکونت

سطح زمین

نشات گرفته از

نخستینیان، انسان/انسان‌تبار

لایبررین‌ها (Librarians) موجوداتی بزرگ و شبه-هوشمند هستند که ساکن کتابخانه‌ی دولتی موسکو هستند. آن‌ها تنها در یک بخش از کتاب و بعدا در بازی‌ها دیده شدند. آن‌ها از قدرتمندترین و هولناک‌ترین دشمنان حاضر در Metro 2033 هستند که آرتیوم با آن‌ها روبرو می‌شود.

صفحات دیگر