ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

Dark Ones

اشتراک‌گذاری

دارک وانس

Dark Ones

Dark Ones Metro

توصیف

  • دوپایانی با دست‌ها و پاهای بلند
  • پوست سیاه
  • عدم وجود گوش قابل مشاهده

سکونت

سطح زمین

نشات گرفته از

انسان‌های بازمانده‌ی جنگ و تحت معرض تشعشعات رادیواکتیو

Dark Ones گونه‌ای خردمند از انسان‌ها هستند که از بمباران اتمی زنده مانده‌اند و با این دنیای جدید سازگار هستند.

نگاه کلی

گرچه موجودات دارک وان کمتر دیده شده‌اند اما آن‌ها در هر دو روایت رمان و بازی Metro 2033 به عنوان آنتاگونیست حضور دارند و جهش‌یافتگانی متخاصمی محسوب می‌شوند که از سطح زمین به ایستگاه مورد اقامت آرتیوم یعنی VDNKh آمده‌اند و تهدیدی را برای آن‌ها به وجود آورده‌اند.

صفحات دیگر