ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فرزندان جنگل

اشتراک‌گذاری

فرزندان جنگل

Children of the Forest

فرزندان جنگل Metro

پایگاه

کمپ تابستانی فرزاندان Solnechnyj

رهبر

رومان

وضعیت سازش

متخاصم یا خنثی

دشمنان

خدمه‌ی Aurora

فرزندان جنگل (Children of the Forest) یک فرقه در Metro Exodus است و بیشتر آن‌ها نسبت به آرتیوم خصومت دارند.

نگاه کلی

آن‌ها اساسا گروهی از بچه‌ها بودند که با شروع جنگ جهانی سوم در یک کمپ دیدبانی جدا افتادند. فرزندان جنگل هرگز شانسی برای رشد پیدا نکردند. آن‌ها توسط رئیس کمپ‌شان پرورش یافتند، کسی که او را با نام «معلم» خطاب می‌کردند. آن‌ها با شرایط صحرایی سازگار شدند و با انواع تهدیدها از جمله تغییرات آب و هوایی، موجودات درنده، حملات راهزنان و مهمانان ناخواندده مقابله می‌کردند.

آن‌ها در نقطه‌ای بعد از سال ۲۰۱۳ فرقه‌ای را در قزقستان آخرالزمانی ایجاد کردند که مخالف نکنولوژی مدرن بود و آن را باعث نابودی بشریت می‌دانست. آن‌ها همانند قبایل عشایری گذشته لباس‌های اولیه به تن می‌کردند که از اقلام درون طبیعت ساخته شده بود. چهره‌های اعضای این فرقه با جمجمه‌های جهش‌یافته‌ها پوشانده می‌شود تا ترس را به دشمنان خود القا کنند.

فرزندان جنگل به دو زیر گروه تقسیم می‌شوند که هر یک دیدگاه متناقصی از آموزه‌های معلم‌شان دارند: پیشگامان (Pioneers) و پایرت‌ها (Pirates). پیشگامان تمایل به صلح و زندگی جداگانه دارند و تنها راهزنان را می‌کشند، در حالی که پایرت‌ها به غریبه‌ها حمله می‌کنند و آن‌ها را غارت می‌کنند.

صفحات دیگر