ویکی Metro

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سائول

اشتراک‌گذاری

سائول

Saul

سائول Metro

تولد

اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ تا اویل دهه‌ی ۲۰۰۰

مرگ

جولای ۲۰۳۵ (قابل تغییر)

اقامتگاه

صحرای کاسپین

وابسته به

Munai-bailer

سائول (Saul) یک آنتاگونیست و یک متحد احتمالی در Metro Exodus است. او عضوی از Munai-bailer است.

Metro Exodus

سائول به همراه مهاجمی دیگر با ماشین ون خود قطار Aurora در هنگام رسیدن به صحرای کاسپین رهگیری کردند. آن‌ها بلافاصله تصمیم گرفتند تا موضوع را به اطلاع بارون برسانند که این باعث شد تا آرتیوم آن‌ها را تا پایگاهی دنبال کند. سائول سعی کرد با استفاده از ارتباط رادیویی با پایگاه Munai-bailer ارتباط برقرار کند، به علت وقوع طوفان قادر به این کار نشد. زمانی که آرتیوم به بالای پایگاه رفت، او توسط سائول مورد حمله قرار گرفت و سائول قصد کشتن او را داشت. با این حال آرتیوم بر او غلبه کرد و سائول مجبور شد تسلیم شود. آرتیوم قادر است در این لحظه او را بکشد یا رها کند.

اگر سائول زنده بماند، او بعداد دوباره با آرتیوم روبرو خواهد شد و برای بخشیدن جانش از آن تشکر خواهد کرد. او همین طور ون خود را در اختیار آرتیوم قرار خواهد داد. سائول همچنین به این موضوع اشاره کرد که پیش از آمدن Aurora او به همراه گیول قصد داشته‌اند تا بارون را بکشند. او سپس از آرتیوم تقاضا می‌کند تا در قبال دریافت پاداشی بارون را بکشد.

صفحات دیگر