دنیای سینمایی مارول

وکابی (W’Kabi)

اشتراک‌گذاری

وکابی

W'Kabi

وکابی (W’Kabi) - دنیای سینمایی مارول

نژاد

انسان

تابعیت

جنسیت

مذکر

عنوان

مشاور سلطنتی

وابسته به

قبیله مرزی

وضعیت

زنده

حضور در

بازیگر

دنیل کالویا

وکابی (W’Kabi) رئیس سابق امنیت قبیله‌ی مرزی واکاندا و همچنین بهترین دوست سابق تچالا است. با شکست خوردن تچالا در ماموریت دستگیری یولیسس کلا – فردی که مسئول مرگ پدر و مادر وکابی بود – وکابی اعتقادش را به پادشاه از دست داد. او از اریک کیل‌مانگر برای تصاحب پادشاهی واکاندا و کشته شدن – ظاهری – تچلا حمایت کرد. زمانی که پلنگ سیاه برای مبارزه با کیل‌مانگر برگشت، وکابی نبردی را علیه دوست سابقش و مباکو رهبری کرد، و در نهایت توسط اوکویه مجبور به تسلیم شد.