بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ساکن تاریکی

اشتراک‌گذاری

ساکن تاریکی

Dweller-in-Darkness

ساکن تاریکی - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

مکنده روح عظیم

نژاد

روح خوار

جنسیت

مذکر

تاریخ مرگ

۴ آپریل ۲۰۲۴

صداگذار

فالا چن

ساکن تاریکی (Dweller-in-Darkness) رهبر روح خواران است که قابلیت جذب روح را دارد. هزاران سال قبل این موجود و ارتش او اقدام به تخریب روستای «تا لو» کرد تا این که سرانجام آن‌ها توسط محافظ بزرگ در یک کوه محبوس شدند. ساکن تاریکی با فریب دادن شو ون‌وو قادر به آزادسازی خود شد و او را به این باور رساند که همسر فقیدش یینگ لی در پشت این مهر و موم گرفتار شده است. بعد از آزاد شدن ساکن تاریکی و گرفتن روح ون‌وو، این موجود اقدام به جذب ارواح مردم تا لو کرد. در نهایت ساکن تاریکی بعد از نبردی با محافظ بزرگ توسط شانگ چی به وسیله‌ی ده حلقه کشته شد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

قدرت‌ها

  • جذب روح
  • قدرت فرا انسانی
  • پایداری فرا انسانی
  • سرعت و چابکی فرا انسانی
  • مقاومت فرا انسانی
  • واکنش‌های فرا انسانی
  • المان بازسازی جراحات
  • طول عمر بالا
  • پرواز
  • تلپورت
صفحات دیگر