ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سازمان ناسازگاری زمانی

اشتراک‌گذاری

سازمان ناسازگاری زمانی

Time Variance Authority

سازمان ناسازگاری زمانی - دنیای سینمایی مارول

بنیان‌گذار

او که باقی می‌ماند (نتساخ اول)
کانگ فاتح (تناسخ دوم)

مقر

دفتر سازمان ناسازگاری زمانی

موقعیت

سیار

وابسته به

نمایش‌ها

سازمان ناسازگاری زمانی (Time Variance Authority - به اختصار TVA)  سازمانی بوروکراتیک است که توسط آن که باقی می‌ماند ایجاد شده است و وظیفه‌اش حفظ «خط زمانی مقدس»، نظارت بر خطوط زمانی در چندجهانی و جلوگیری از ایجاد انشعاب‌های زمانی است.

تاریخچه

بنیان‌گذاری

سال‌های بسیار دور، او که باقی می‌ماند در قرن ۳۱ام روی زمین زندگی می‌کرد. روزی او کشف کرد که خط‌های زمانی بیشتری وجود دارند که روی هم قرار گرفته‌اند. در همین زمان متغیرهای دیگری از او نیز به این موضوع پی بردند و با هم دیدار کردند. متغیرها اطلاعات و تکنولوژی‌های جهان‌های خود را با هم به اشتراک گذاشتند اما یکی از آن‌ها جهان‌های دیگر را به عنوان سرزمینی برای فتح کردن می‌دید که همین موضوع باعث ایجاد جنگ چندجهانی شد. متغیرها شروع به دفاع از جهان‌های خود و فتح جهان‌ها دیگر کردند. «او که باقی می‌ماند» در مقطعی با موجودی به نام الایوت دیدار کرد که از ترس‌های واقعیت ایجاد شده بود قادر به تغذیه از فضا و زمان بود. او از قدرت این موجود به عنوان یک سلاح استفاده کرد و به جنگ چندجهانی پایان داد و یک خط زمانی یگانه را ایجاد کرد و سازمانی به نام سازمان ناسازگاری زمانی را بنیان کرد تا از رشد انشعاب‌های زمانی جلوگیری کند.

برنامه‌های تبلیغاتی TVA

سال‌های بسیار دور، خط‌های زمانی بیشماری برای تصاحب بر چندجهانی با هم جنگیدند و فاجعه‌ای را به بار آوردند که تقریبا منجر به نابودی کامل هستی شد. محافظان زمان برای جلوگیری از این اتفاق یک «خط زمانی مقدس» تنظیم کردند که آرامش و نظم را چندجهانی آورد. این محافظان زمان برای حفظ جریان مناسب این خط زمانی نهادی به نام سازمان ناسازگاری زمانی را ایجاد کردند تا از وقوع یک جنگ چندجهانی دیگر جلوگیری کنند.

اعضا

نسخه‌ی «او که باقی می‌ماند»

نسخه‌ی کانگ فاتح

  • کانگ فاتح (بنیان‌گذار و رهبر)
  • موبیوس ام. موبیوس
  • هانتر بی-۱۵
  • کیسی
صفحات دیگر