بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

او که باقی می‌ماند

اشتراک‌گذاری

او که باقی می‌ماند

He Who Remains

او که باقی می‌ماند - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

ناتانیل ریچاردز

نام مستعار

او که باقی می‌ماند
فاتح

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

نمایش‌ها

بازیگر

جاناتان میجرز

ناتانیل ریچاردز (He Who Remains) دانشمندی در قرن ۳۱ بود که با جهان‌های موازی و متغیرهای مختلفی از خودش تماس پیدا کرد. با این حال، همان طور که برخی از این متغیرها سعی در تسخیر تمام جهان‌ها داشتند و جنگ چندجهانی به وجود آمد، او تصمیم گرفت تا با استفاده از الایوت به عنوان وسیله‌ای برای کنترل جهان‌های موازی، این جنگ را متوقف کند. ناتانیل با لقب او که باقی می‌ماند اقدام به تاسیس سازمان ناسازگاری زمانی (TVA) کرد تا خط زمانی مقدس را حفظ کند و از ظهور همتایان خود جلوگیری کند. او که باقی می ماند برای چندین سال در قلعه‌ای در پایان زمان زندگی کرد و برنامه‌ریزی کرد تا لوکی و سیلوی لاوفی‌دوتیر به عنوان رهبران TVA جانشین او شوند، اما در مقطعی سیلوی او را کشت که منجر به شکستگی در چندجهانی و بازگشت متغیرهای او شد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

قدرت‌ها

  • تقریبا همه‌چیزدان
  • تلپورت کردن
  • تقریبا جاودانه

توانایی‌ها

  • هوش بالا
  • متخصص تاکتیکی
  • متخصص مهندسی
صفحات دیگر