دنیای سینمایی مارول

او که باقی می‌ماند

اشتراک‌گذاری

او که باقی می‌ماند

He Who Remains

او که باقی می‌ماند - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

ناتانیل ریچاردز

نام مستعار

او که باقی می‌ماند
حاکم
فاتح
شیطان
دیکتاتور
شرور
دروغگو

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

نمایش‌ها

بازیگر

جاناتان میجرز

ناتانیل ریچاردز (He Who Remains) دانشمندی در قرن ۳۱ بود که با جهان‌های موازی و متغیرهای مختلفی از خودش تماس پیدا کرد. با این حال، همان طور که برخی از این متغیرها سعی در تسخیر تمام جهان‌ها داشتند و جنگی چندجانبه به وجود آمد، او تصمیم گرفت تا با استفاده از الیوت به عنوان وسیله‌ای برای کنترل جهان‌های موازی، این جنگ را متوقف کند. ناتانیل با لقب او که باقی می‌ماند اقدام به تاسیس سازمان ناسازگاری زمانی کرد تا از ظهور همتایان خود جلوگیری کند.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

قدرت‌ها

  • همه‌چیزدان
  • تلپورت کردن
  • جاودانگی

توانایی‌ها

  • هوش بالا
  • متخصص تاکتیکی
  • متخصص مهندسی