ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسکار

اشتراک‌گذاری

اسکار

Skaar

اسکار - دنیای سینمایی مارول

جنسیت

مذکر

تولد

۲۰۱۵-۲۰۱۸

بازیگر

ویل دوسنر

اسکار (Skaar) پسر بروس بنر است.

پیش‌زمینه

اسکار روی سیاره ساکار متولد شد. به دلیل تفاوت گذشت زمان روی سیاره ساکار نسبت به زمین، او تا سال ۲۰۲۵ هفده هجده سال داشت، با وجود این که هفت سال قبل به دنیا آمده بود.

صفحات دیگر