ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آریشم جاج

اشتراک‌گذاری

آریشم جاج

Arishem the Judge

آریشم جاج - دنیای سینمایی مارول

نام واقعی

آرشیم

نام مستعار

آریشم جاج

نژاد

سلستیل

جنسیت

مذکر

عنوان

جاج
سلستیل نخستین

نمایش‌ها

صداپیشه

دیوید کی

آریشم جاج (Arishem the Judge) یک سلستیل نخستین است که برای ساختن اولین خورشید و آوردن نور به عالم شناخته می‌شود. میلیون‌ها سال پیش او اقدام به ساخت دیوینت‌ها کرد تا به تولد سلستیل‌ها کمک کنند، اما مخلوقان او سرکش شدند و از این رو جاج برای مقابله با آن‌ها اقدام به ساخت نژاد اترنال‌ها کرد.

آریشم برای اطمینان پیدا کردن از تولد تیاموت، اترنال‌ها را به زمین فرستاد. آریشم به طور مستقیم با آجاک روی زمین در ارتباط بود، اما بعد از مرگ آجاک، او با سرسی تماس گرفت و هدف حقیقی اترنال‌ها و اطمینان از تولد را به او اطلاعات داد. با این حال این گروه به زمین دلبسته شدند و فرآیند تولد را منحرف کردند که باعث ناامیدی آریشم شد. پس از آن آریشم اقدام به کشیدن سرسی، کینگو، و فاستوس به فضا کرد تا روی حافظه‌شان مطالعه کند و در مورد ارزش حفظ بشریت قضاوت کند.

صفحات دیگر