ویکی Marvel's Spider Man

سیبل اینترنشنال (Sable International)

اشتراک‌گذاری

Warning: Undefined array key 2 in /home/fpywi/domains/flopsy.ir/public_html/wiki/wp-content/themes/new-flopsy/snippets/shortcodes.php on line 86

سیبل اینترنشنال

Sable International

سیبل اینترنشنال (Sable International) - Marvel's Spider Man

مرکز فرماندهی

سیمکاریا

دشمنان

سیبل اینترنشنال (Sable International) یک گروه ضربت نخبه در Marvel's Spider-Man است که توسط سیلور سیبل اداره می‌شود. این گروه توسط نورمن آزبورن با این ادعا استخدام شده است که شهر نیویورک را بازیابی کند. اسپایدرمن نیز شامل اهداف آن‌ها می‌باشد.

تاریخچه

سیبل اینترنشنال یک نیروی امنیتی مستقر در سیمکاریا با مالکیت سیلور سیبل است. این نیرو توسط پدربزرگ سیلور بنیان شده و اقدامات آن‌ها شامل مداخله در کشورهای اروپایی به منظور مبارزه با افزایش جرم و جنایت و دیگر مشکلات اجتماعی داخلی است. حضور آن‌ها اغلب منجر به ترساندن شهروندان می‌شود و همین طور آن‌ها معمولا نسبت به قوانین محلی بی‌توجه هستند.

صفحات دیگر