ویکی Marvel's Spider Man

پرپول رین (Purple Reign)

اشتراک‌گذاری

لباس پرپول رین

Purple Reign Suit

پرپول رین (Purple Reign) - Marvel's Spider Man

مورد نیاز

جمع‌اوری تمام ساند سمپل‌ها و کامل کردن ماموریت Back to the Beginning

قدرت

Reclaimer
بازیابی مهمات یک گجت با حذف دشمن از طریق مخفی‌کاری

پرپول رین (Purple Reign) لباسی قابل استفاده در بازی Spider-Man: Miles Morales است که از لباس پرولر الهام گرفته است.