ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماموریت‌های Marvel's Spider-Man 2

اشتراک‌گذاری

این صفحه حاوی لیستی از ماموریت‌های Marvel's Spider-Man 2 است. ماموریت‌های اصلی روی نقشه با نشان زردرنگ و ماموریت‌های جانبی نشان آبی‌رنگ مشخص شده‌اند. بسیاری از ماموریت‌ها علاوه بر امتیاز تجربه، حامل پاداش‌هایی مانند ابزار یا لباس جدید هستند.

لیست ماموریت‌های اصلی

ماموریت
شخصیت قابل بازی
باز شدن
Surface Tension
-
One Thing At A Time
پیتر پارکر
مایلز مورالز
خاطرات مارکو
اپ FNSM
Show Me New York
پیتر پارکر
-
Roll Like We Used To
پیتر پارکر
-
Not On My Watch
پیتر پارکر
مایلز مورالز
-
Amends
مایلز مورالز
مخفیگاه‌های پرولر
مجموعه ماموریت جانبی «تصورهای بروکلین»
Healing The World
پیتر پارکر
آزمایش‌های EMF
Bad Guys On The Block
پیتر پارکر
پایگاه‌های شکارچی
بلاندهای شکارچی
Make Your Own Choices
مایلز مورالز
-
Master Illusionist
مایلز مورالز
میستریوم‌ها
A Second Chance
پیتر پارکر
-
Science Buddy
پیتر پارکر
آیتم‌های جانبی «بات‌های عنکبوتی»
Hunt To Live, Live To Hunt
پیتر پارکر
-
Funky
مایلز مورالز
مجموعه ماموریت جانبی «موزه فرهنگی»
Good Men
پیتر پارکر
لباس سیاه
The Flames Have Been Lit
پیتر پارکر
-
Stay Positive
پیتر پارکر
-
Wings Of My Own
مایلز مورالز
مجموعه ماموریت جانبی «اهداف ناشناس»
New Threads
پیتر پارکر
مایلز مورالز
-
It Chose You
پیتر پارکر
لباس سیمبیوت
Wake Up
مری جین واتسون مایلز مورالز
-
I'm The Hero Here
پیتر پارکر
-
No Escape
پیتر پارکر
مایلز مورالز
-
Anything Can Be Broken
پیتر پارکر
مایلز مورالز
-
Don't Be Scared
پیتر پارکر
-
Trouble With Harry
پیتر پارکر
مایلز مورالز
-
This Isn't You
پیتر پارکر
-
Set Things Right
پیتر پارکر
مایلز مورالز
لانه‌های سیمبیوت
لباس آنتی-ونوم
It's All Connected
پیتر پارکر
-
Finally Free
پیتر پارکر
مایلز مورالز
لباس Evolved
Together
پیتر پارکر
مایلز مورالز
مری جین واتسون
سطح دشواری Ultimate

فعالیت‌های سطح شهر

با پیشروی بازیکنان در بازی، فعالیت‌های سطح شهر پس از انجام ماموریت‌های خاص باز می‌شوند. این‌ها فعالیت‌های اختیاری هستند که در سراسر شهر پراکنده هستند. تکمیل آن‌ها با پاداش آیتم‌ها و در برخی موارد لباس‌ها همراه است.

نام
شخصیت قابل بازی
ماموریت لازم
باز شدن
تصورهای بروکلین (Brooklyn Visions)
Make Your Own Choices
لباس Boricua
جرم‌ها (Crimes)
مایلز مورالز
موزه فرهنگی (Cultural Museum)
مایلز مورالز
لباس City Sounds
آزمایش‌های EMF
پیتر پارکر
لباس  Life Story
درخواست‌های FNSM
پیتر پارکر
مایلز مورالز
پایگاه‌های شکارچی
پیتر پارکر
مایلز مورالز
لباس Last Hunt
بلایدهای شکارچی
پیتر پارکر
مایلز مورالز
خاطرات مارکو
پیتر پارکر
مایلز مورالز
مسیتریوم میستریو
مایلز مورالز
Master Illusionist
ماموریت جانبی: Grand Finale
فوتو آپس
پیتر پارکر
مایلز مورالز
مخفیگاه‌های پرولر
مایلز مورالز
Not On My Watch
ماموریت جانبی: Room For The Future
بات‌های عنکبوتی
پیتر پارکر
لانه‌های سیمبیوت
مایلز مورالز
لباس King In Black
شعله (The Flame)
پیتر پارکر
لباس Saving Lives
اهداف ناشناس
پیتر پارکر
مایلز مورالز
صفحات دیگر