ویکی Marvel's Spider Man

لباس هوم‌مید (پیتر پارکر)

اشتراک‌گذاری

لباس هوم‌مید

Homemade Suit

لباس هوم‌مید (پیتر پارکر) - Marvel's Spider Man

بها

هیچ

مورد نیاز

ماموریت Something Old, Something New
پیدا کردن تمام کوله‌پشتی‌ها

قدرت

هیچ

لباس هوم‌مید (Homemade Suit) لباسی قابل استفاده در Marvel's Spider-Man است. باز کردن این لباس نیاز به پیدا کردن تمام کوله‌پشتی بازی دارد، و نیازمند کامل کردن ماموریت Something Old, Something New است. این لباس قدرت ویژه‌ای ندارد.

خصوصیات

همان طور که از نام آن مشخص است، این لباس توسط خود پیتر پارکر ساخته شده است. این لباس شامل یک هودی قرمز رنگ بدون آستین با یک نشان عنکبوت در وسط آن است. در زیر آن یک لباس آبی رنگ است که با یک جفت دستکش بدون انگشت و پوتین‌های قرمز رنگ همراه شده است. این لباس همچنین شامل یک ماسک اسکی قرمز رنگ با عینک است.

نمایش اولیه

این لباس بر اساس لباس اولیه و دست‌ساز پیتر پارکر در دنیای سینمایی مارول است که اولین بار در Captain America: Civil War و بعدا در Spider-Man: Homecoming دیده شد.