ویکی Marvel's Spider Man

لباس مایلز مورالز ۲۰۲۰

اشتراک‌گذاری

لباس مایلز مورالز ۲۰۲۰

Miles Morales 2020 Suit

لباس مایلز مورالز ۲۰۲۰ - Marvel's Spider Man

مورد نیاز

کامل کردن تمام چالش‌های اسپایدر-ترینینگ و ماموریت Final Test

لباس مایلز مورالز ۲۰۲۰ (Miles Morales 2020 Suit) لباسی در بازی Spider-Man: Miles Morales است.

این لباس توسط Rahzzah Murdock خلق شده است.

نمایش اصلی

این لباس اولین بار در جلد اول و شماره ۱۳ کمیک مایلز مورالز: مرد عنکبوتی نمایش داده شد.