ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لباس دود و آینه‌ها

اشتراک‌گذاری

لباس دود و آینه‌ها

Smoke and Mirrors Suit

لباس دود و آینه‌ها - Marvel's Spider Man

نیازمندی

کامل کردن تمام ماموریت‌های جانبی میستریوم با مایلز مورالز

استایل

بله

نمایش اصلی

مرد عنکبوتی مارول ۲

لباس دود و آینه‌ها (Smoke and Mirrors Suit) لباسی الهام گرفته از میستریو است که بازیکنان می‌توانند آن را برای مایلز مورالز در Marvel's Spider-Man 2 باز کنند. این لباس به طور موقت در طول یک ماموریت اصلی افتتاحیه بزرگ میستریوم استفاده می‌شود، اما پس از آن تنها با تکمیل ماموریت‌های جانبی میستریوم با مایلز مورالز قابل باز کردن است.

لباس دود و آینه‌ها
صفحات دیگر