ویکی Marvel's Spider Man

لباس ترک (T.R.A.C.K. Suit)

اشتراک‌گذاری

لباس ترک

T.R.A.C.K. Suit

لباس ترک (T.R.A.C.K. Suit) - Marvel's Spider Man

بها

۱۰ توکن اکتیویتی
۱ تک پارتس

مورد نیاز

پیش‌خرید یا لول ۶

قدرت

Untrackable
کاهش آسیب تا ۲۵٪

لباس ترک (T.R.A.C.K. Suit) لباسی در بازی Spider-Man: Miles Morales است که در لول ۱۲ قابل دسترسی  است. این لباس بخشی از بسته پیش‌خرید نسخه لانچ این بازی بوده است و همچنین در لول ۶ قابل دسترس است.

نام این لباس مخفف پنج واژه Time Response Activated Circuit Kinetic است.

این لباس توسط خاویر گارون، هنرمند کمیک بوکی طراحی شده است.

خصیوصیات

این لباس در هیچ یک از اقتباس‌های دیگر اسپایدرمن دیده نشده است و منحصر به این بازی است. رنگ این لباس سیاه و سفید و با جزئیات قرمز رنگ است.

گفته شده است. که این لباس نسخه‌ای تکامل یافته از لباس کلاسیک است.