ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لباس اند

اشتراک‌گذاری

لباس اند

The End Suit

لباس اند - Marvel's Spider Man

بها

۱۶ توکن اکتیویتی
۲ تک پارتس

مورد نیاز

سطح/لول ۱۱

قدرت

Steady Focus
کاهش میزان سرکوب ونوم راکسون

استایل

بله

نمایش اصلی

مایلز مورالز: پایان جلد ۱

لباس اند (The End Suit) لباسی در بازی Spider-Man: Miles Morales و Marvel's Spider-Man 2 است. در بازی اول این لباس در سطح/لول ۱۱ قابل دسترس است.

لباس اند
صفحات دیگر