ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لباس ابسلوت کارنج

اشتراک‌گذاری

لباس ابسلوت کارنج

Absolute Carnage Suit

لباس ابسلوت کارنج - Marvel's Spider Man

شخصیت

مایلز مورالز

نیازمندی

سطح/لول ۶۰

بها

۱۱۵ توکن تک
۳ توکن هیرو

استایل

بله

نمایش اصلی

ابسلوت کارنج (۲۰۱۹)

لباس ابسلوت کارنج (Absolute Carnage Suit) لباسی با تم سیمبیوت کارنج است که بازیکنان می‌توانند آن را برای مایلز مورالز در Marvel's Spider-Man 2 باز کنند. این لباس را می‌توان در سطح/لول ۶۰ باز کرد و نیازمند ۱۱۵ توکن تک و ۳ توکن هیرو است.

خصوصیات

این لباس شبیه به همتای کمیک کلاسیک خود است، البته دارای ویژگی‌های سیمبیوت بیشتر است. همچنین لنزهای چشمی آن بزرگتر است که درخششی نارنجی رنگ دارد. نشان عنکبوتی قرمز وسط لباس به‌طور یکپارچه در سرتاسر شانه‌ها و کمر گسترش یافته است. همین طور پیچک‌های سیمبیوت در سراسر بدن بیرون زده است.

صفحات دیگر