ویکی Marvel's Spider Man

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صنایع اکتاویوس

اشتراک‌گذاری

صنایع اکتاویوس

Octavius Industries

صنایع اکتاویوس - Marvel's Spider Man

کارکنان

موقعیت

گرینویچ، شهر نیویورک

صنایع اکتاویوس (Octavius Industries) یک شرکت پژوهشی تکنولوژی در Marvel's Spider-Man بود که در توسط اوتو اکتاویوس اداره می‌شد. تنها کارکن این شرکت پیتر پارکر بود که به عنوان دستیار به اکتاویوس کمک می‌کرد. بعد از این که اکتاویوس به همراه شش خبیث درگیر فعالیت‌های جنایی شد، این شرکت تعطیل شد.

آزمایشگاه صنایع اکتاویوس در گرینویچ شهر نیویورک و بالای یک ساختمان بزرگ واقع شده است. این آزمایشگاه روی نمونه‌های اولیه پروتزها و تجهیزاتی کار می‌کرد که از طریق کامپیتورها کنترل می‌شدند، و از یک جریان الکتریکی ناپایدار نیرو می‌گرفتند. این تجهیزات آزمایشی اغلب با خرابی‌هایی همراه می‌شد که پارکر باید آن‌ها را تعمیر می‌کرد.

صفحات دیگر