ویکی Marvel's Spider Man

لباس دارک (Dark Suit)

اشتراک‌گذاری

لباس دارک

Dark Suit

لباس دارک (Dark Suit) - Marvel's Spider Man

بها

هیچ

مورد نیاز

تمام مجسمه‌های بلک کت

قدرت

هیچ

دارک (Dark) لباسی در Marvel's Spider-Man است.این لباس بعد از ردگیری تمام مجمسه‌های بلک کت قابل باز شدن است و هیچ قدرتی ندارد.

خصوصیات

لباس دارک کاملا به رنگ سیاه است و تنها نشان عنکبوتی و لنزهای چشم آن به رنگ قرمز است. این لباس همچنین دارای چنگ‌های گربه است که تنها جنبه تزئینی دارد و هیچ اثری در مبارزات ندارد.