ویکی Marvel's Spider Man

لباس اسکارلت اسپایدر

اشتراک‌گذاری

اسکارلت اسپایدر

Scarlet Spider

لباس اسکارلت اسپایدر - Marvel's Spider Man

بها

۳ توکن کرایم
۲ توکن لندمارک

مورد نیاز

لول ۴

قدرت

Holo Decoys
گیج کردن دشمنان با کلون هولوگرافیک

اسکارلت اسپایدر (Scarlet Spider) یکی از لباس‌های قابل استفاده در Marvel's Spider-Man است که در لول ۴ باز می‌شود. بعد از باز شدن، برای دسترسی به این لباس به ۳ توکن کرایم و ۲ توکن لندمارک نیاز است. این لباس دارای قدرت ویژه Holo Decoys است.

خصوصیات

لباس اسکارلت اسپایدر یک نسخه پرجزئیات‌تر از لباس اسکارلت اسپایدر متعلق به بن ریلی است. نشان عنکبوت جلوی لباس شبیه به یک طرح اسپری شده است. کمربند و پرتاب‌کننده‌های تار حاوی پارچه هستند در حالی که در کمیک‌ها کاملا فلزی بودند.

قدرت لباس

قدرت Holo Decoys به اسپایدرمن اجازه می‌دهد تا گروهی از کلون‌های هولوگرافیک را از خودش احضار کند. اگرچه این کلون‌ها مبارزه نمی‌کنند اما می‌توانند صحبت و تعامل داشته باشند و باعث حواس‌پرتی دشمنان شوند، و به جای اسپایدرمن مورد هدف حملات آن‌ها قرار بگیرند، که این موضوع باعث می‌شود دشمنان برای لحظاتی گیج شوند.