گیوتارو

گیوتارو

Gyutaro

گیوتارو - شیطان کش

کانجی

妓夫太郎

نام مستعار

گیوتارو شابانا (آکادمی کیمتسو)

نژاد

جنسیت

مذکر

بستگان

داکی (خواهر جوان‌تر)

اولین نمایش

  • فصل ۷۳ (مانگا)

گیوتارو (Gyutaro) عضوی از دوازده ماه شیطانی بود که به طور مشترک به خواهرش داکی جایگاه ماه بالایی شش را به خود اختصاص داده بود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های انسانی

او به عنوان یک انسان و بچه‌ای که در طبقه‌ی پایین ناحیه چراغ قرمز بزرگ شده بود، یاد گرفت که چطور از یک داس دستی استفاده کند. مهارت‌های او به با پیشرفت بسیاری همراه بود به طور که بدن او به اندازه‌ای پر سرعت بود که قادر بود یک سامورایی آموزش دیده را بگیرد و او را بکشد.

توانایی‌های شیطانی

  • داس‌های گوشت
  • بازسازی پیشرفته
  • ادغام سلول
  • ارتباط روانی
  • هنر خون شیطان (شامل سه فن)