ویکی شیطان کش

کیوگای (Kyogai)

اشتراک‌گذاری

کیوگای

Kyogai

کیوگای (Kyogai) - شیطان کش

نام به ژاپنی

響凱

نام مستعار

شیطان درام

نژاد

جنسیت

مذکر

وابسته به

مقر

خانه درام

اولین نمایش

کیوگای (Kyogai) یکی از اعضای دوازده ماه شیطان بود و جایگاه ماه پایینی شش را به خود اختصاص داده بود. او همچنین به نام شیطان درام شناخته می‌شود.

تاریخچه

کیوگای پیش از این که تبدیل به شیطان شود توسط فردی ناشناس به خاطر کیفیت نوشته‌هایش مورد سرزنش قرار گرفت. این فرد طی یک سخنرانی انفرادی به او گفت که به فردی کسالت‌بار تبدیل شده که تنها درامش را می‌زند و خانه‌اش را ترک نمی‌کند، و مهارتی برای یاد دادن به مردم ندارد. آن فرد در هنگام ترک محل پای خود را روی یکی از برگه‌های او گذاشت که باعث شد کیوگای خشمگین شود و برای کشتن او تحریک شود.

زمانی که کیوگای عضو دوازده ماه شیطان شد، او به تدریج توانایی‌اش در خوردن انسان‌ها را از دست داد. موزان کیبوتسوجی طی بازدیدی از او، به خاطر این که این او دیگر به حدش رسیده بود، شماره‌ی او را پاک کرد و او از گروه خارج شد. این موضوع باعث ایجاد وسواسی در کیوگای شد تا دوباره به دوازده ماه شیطان بپیوندند.

در مقطعی او اقدام به اسیر کردن برادر بزرگ شویچی و تروکو یعنی کیوشی کرد، کسی که از «خونی نادر» (مارچی) بهره می‌برد. قبل از این که کیوگای بتواند او را بخورد دو شیطان دیگر که آن‌ها نیز به دنبال خون کیوشی بودند به او حمله کردند و این اتفاق باعث آسیب دیدن او و کنده شدن درام پشت او شد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی