کوکوشیبو

کوکوشیبو

Kokushibo

کوکوشیبو - شیطان کش

کانجی

黒死牟

نژاد

جنسیت

مذکر

سن

  • ۲۰-۲۴ (فیزیکی)
  • ۴۸۰-۴۸۵ (از نظر زمانی)

شیوه مبارزه

بستگان

اولین نمایش

فصل ۹۹ (مانگا)

کوکوشیبو (Kokushibo) عضوی از گروه دوازده ماه شیطان بود که قدرتمندترین جایگاه یعنی ماه بالایی یک را به خود اختصاص داده بود. او قبل از این که تبدیل به یک شیطان شود، انسانی با هویت میچیکاتسو تسوگیکونی بود که یک شیطان کش و برادر دوقلوی یوریچی تسوگیکونی بود. او همچنین جد مویچیرو توکیتو است.

تاریخچه

زندگی انسانی

میچیکاتسو و برادر دوقلواش یوریچی در قبیله تسوگیکونی و در عصر سنگوکو به دنیا آمدند، در زمانی که یک پیش‌گویی شوم در مورد آن‌ها گفته شده بود. از آن جا که یوریچی با یک خال مادرزادی عجیب روی پیشانی‌اش متولد شده بود، پدرش تصمیم گرفت تا او را بکشد؛ با این حال همسر او از این موضوع بسیار خشمگین شد و در نهایت توافق شد تا یوریچی در وقتی به سن ده سالگی رسید برای تبدیل شدن به یک راهب به معبد فرستاده شود. پرورش میچیکاتسو و یوریچی بسیار با هم متفاوت بود و یوریچی در اتاقی جدا از سایر خانواده و برادرش محدود شده بود. با این حال میچیکاتسو گاهی به طور پنهانی بدون این که پدرش بفهمد به دیدار برادرش می‌رفت و نسبت به او ترحم داشت. او در مقطعی یک فلوت که خودش آن را ساخته بود را به یوریچی هدیه داد.

وقتی او هفت سال داشت در یک روز وقتی در حال تمرین تاب دادن شمشیر بود، برادرش یوریچی او را مشاهده کرد. یوریچی پس از دیدن تمرینات میچیکاتسو اعلام کرد که قصد دارد همانند او یک سامورایی شود. میچیکاتسو که می‌دانست او قرار است به معبد فرستاده شود به این موضوع بی‌اعتنایی کرد. با این حال روزی یکی از افراد پدر آن‌ها تصمیم گرفت تا یوریچی را با نشان دادن چیزی ساده مثل طرز ایستادن راضی کند. یوریچی پس از گرفتن موضع مناسب به شکلی غیرمنتظره چهار ضربه را به آن مرد وارد که برادرش را شوکه کرد، چرا که میچیکاتسو با وجود تمریناتش قادر به انجام آن نبود. میچیکاتسو از یوریچی می‌خواست که رازش را در مورد ضربه زدن به آن فرد بگوید. میچیکاتسو از این بابت ناامید بود چرا که یوروچی میلی به نبرد کردن نداشت و اعلام کرده بود که دیگر نمی‌خواهد یک سامورایی شود. با این حال یوریچی یک بار در مورد آن توضیحاتی داد که این توضیحات اشاره به شکل اولیه از یک سبک تنفس خورشید بود.

میچیکاتسو در حالی که احساس حسودی نسبت به برادرش و استعداد ذاتی او داشت تمرینات خود را ادامه داد . او همچنین از این موضوع واهمه داشت که پدرشان از قدرت یوریچی آگاه شود و جای این دو عوض شود و میچیکاتسو به جای برادرش به معبد فرستاده شود.

پس از آن که مادر آن‌ها به خاطر بیماری‌اش از دنیا رفت، یوریچی در همان شب به اتاق میچیکاتسو رفت تا این خبر را به او بدهد و از او خداحافظی کند، چرا که تصمیم داشت در آن شب به معبد برود. میچیکاتسو بعدا به واسطه‌ی دفتر خاطرات مادرش به این موضوع پی برد که یوریچی از بیماری مادرش کاملا مطلع بوده و آماده بوده تا پس از مرگ مادرش به معبد برود، و این کار را برای محافظت از برادرش برای جلوگیری از سلب شدن جایگاهش به عنوان جانشین و فرستاده شدنش به معبد به جای یوریچی انجام داده بود. میچیکاتسو حالا نه تنها از قدرت فیزیکی، بلکه از نبوغ بالای برادرش نیز آگاه شده بود و این موضوع باعث نفرت شدیدش به او شد.

ده سال بعد میچیکاتسو به یک سامورایی تبدیل شد و با زنی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. در یک شب شیطانی به کمپ آن‌ها حمله کرد و این شیطان توسط یوریچی کشته شد، کسی که برای نجات دادن برادرش آمده بود و از عدم موفقیت در نجات دادن افراد او شرمنده بود. میچیکاتسو با حسادتی که داشت خانواده‌اش را ترک کرد تا تحت نظر یوریچی به یک شیطان کش تبدیل شود. او سرانجام یک نشان شیطان کش را در خود بیدار کرد و همچنین سبک تنفس ماه که از تنفس خورشید منشعب شده بود را توسعه داد. او که هنوز قادر به پیشی گرفتن از برادرش نبود، و همین طور با ترسی که از سرنوشت افراد حامل نشان شیطان کش داشت، توسط موزان کیبوتسوجیمتقاعد شد تا تبدیل به یک شیطان شود.

زندگی شیطانی

میچیکاتسو با ترس از مرگ تبدیل به یک شیطان شد و نام کوکوشیبو را به خود گرفت. به دلیل این که او یک کاربر تنفس بود فرآیند تکمیل دگرگونی او سه روز طول کشید. سرانجام کوکوشیبو تبدیل به ماه بالایی یک در گروه دوازده ماه شیطانی شد و این جایگاه را برای صدها سال حفظ کرد. در این سال‌ها نام اصلی او نیز در تاریخ گم شد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

توانایی‌های شیطانی

شمشیرزنی