ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلاغ‌های کاسوگای

اشتراک‌گذاری

کلاغ‌های کاسوگای (Kasugai Crows) کلاغ‌هایی هستند که توسط دسته شیطان کش به منظور ارتباطات استفاده می‌شوند. هر یک از این کلاغ‌ها به یک شیطان کش تخصیص پیدا می‌کند و ماموریت‌های اعضا را به آن‌ها ارائه می‌کند.

کلاغ‌های کاسوگای

شرح

این کلاغ‌ها از این لحاظ ویژه هستند که قادر به صحبت کردن هستند، اگرچه صحبت کردن آن‌ها بسیار پر سر و صدا و محدود است. بیشتر کلاغ‌های کاسوگای از نظر ظاهر و صحبت کردن همانند یکدیگر هستند اما استثناهایی وجود دارد مانند کلاغ مویچیرو توکیتو که دارای مژه‌ها مونث است و بیشتر اوقات می‌تواند به طور عادی صحبت کند، یا کاسوگای مربوط به زنیتسو آگاتسوما که در واقع کلاغ نیست بلکه یک گنجشک است که قادر به حرف زدن نیست.

کلاغ‌های کاسوگای شناخته شده

تانجیرو کامادو
تنوجی ماتسوئمون
مذکر
بسیار باهوش و به نظر خودبزرگ‌بین
زنیتسو آگاتسوما
اوکوگی (با نام متسعار چونتارو)
مذکر
تنها گنجشکی که آزمون کلاغ کاسوگای را گذرانده و تنها کاسوگایگاراسو که قادر به صحبت نیست.
اینوسوکه هاشیبیرا
دونگوریمارو
مذکر
بسیار باهوش که کمی از اینوسوکه می‌ترسد.
کانائو تسویوری
ایسوزو
مونث
مخفیانه نگران کانائو است و در بیان خود مشکل دارد.
گنیا شینازوگاوا
هاشیبامی
مذکر
ظاهرا با ماتسئومون کنار نمی‌آید.
گیو تومیوکا
کانزابورو
مذکر
بسیار پیر که گاهی فرستادن پیام‌ها را فراموش می‌کند.
شینوبو کوچو
اِن
مونث
مویچیرو توکیتو
گینکو
مونث
دارای مژه‌ها نمایان، رابطه‌ی خیلی خوبی با تانجیرو و کلاغش ندارد.
تنگن اوزوی
نیججمارو
مذکر
بسیار شیک، و از جواهرات استفاده می‌کند.
میتسوری کانروجی
اورارا
مونث
یک تاج شبدر-مانند به سر دارد. اغلب عصبی و بی‌قرار به نظر می‌رسد.
صفحات دیگر