ویکی شیطان کش

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کایگاکو

اشتراک‌گذاری

کایگاکو

Kaigaku

کایگاکو - شیطان کش

کانجی

獪岳

نژاد

انسان (قبلا)

جنسیت

مذکر

پیشه

شیطان کش (قبلا)

سبک مبارزه

اولین نمایش

فصل ۳۴ (مانگا، به عنوان انسان)
فصل ۱۴۳ (مانگا، به عنوان شیطان)
قسمت ۱۷ (انیمه)

صداپیشه

یوشیماسا هوسویا

کایگاکو (Kaigaku) یک آنتاگونیست جانبی در آرک قلعه ابدی است. او یک شیطان در دوازده کیزوکی است که رتبه بالایی ششم را به خود اختصاص داده است. او این جایگاه را پس از مرگ داکی و گیوتارو به دست آورد.

کایگاکو یک شیطان کش سابق و شاگرد ارشد جیوگورو کوواجیکا، هاشیرای سابق بود. با این حال در مقطعی او در جریان تمرینات خود به ماموریتی رفت که در حین آن با کوکوشیبو، رتبه‌ی بالایی یکم روبرو شد و به سرعت برای حفظ جان خود تسلیم شد و به عضویت گروه دوازده کیزوکی درآمد.

تاریخچه

کایگاکو یک یتیم و دزد بود که برای بقا رو به خوردن ضایعات و سرقت کردن آورده بود. او یکی از یتیم‌های گیومی هیمجیما بود و در معبد او نگهداری می‌شد. بعد از این که او به وسطه‌ی یکی از بچه‌ها برای دزدن پول از معبد گرفتار شد، او در شب به بیرون رانده شد و با یک شیطان روبرو شد. او در قبال گذشت از جانش اجازه داد تا این شیطان وارد معبد شود.

کیگاکو به این موضوع اعتقاد پیدا کرده بود که قدرت و بقا تنها چیزهای ارزشمندی هستند که او باید به دنبال‌شان باشد. سرانجام کایگاکو تحت حمایت جیگورو قرار گرفت و در کنار زنیتسو یادگیری سبک تنفس برق را شروع کرد. قرار بود روزی او جایگزین جیگورو و هاشیرای برق جدید شود. اگرچه جیگورو اصرار داشت که هر دوی کایگاکو و زنیتسو جانشین او شوند اما زنیتسو فردی ضعیف و ترسو بود.

توانایی‌ها

کایگاکو به عنوان عضوی از شیاطین رده‌های بالایی بسیار قدرتمند است. او همراه با مهارت‌های شمشیرزنی به عنوان یک شیطان‌کش ماهر، یک شیطان بسیار کشنده نیز است. او مجبور شد مقدار زیادی خون موزان کیبوتسوجی دریافت کند تا تبدیل به یک شیطان شود چرا که کاربران تنفس با تمرکز کامل در برابر تأثیرات خون پادشاه شیطان مقاومت بیشتری دارند. زنیتسو همچنین خاطرنشان کرده است که کایگاکو در مدت زمان کوتاهی انسان‌های زیادی را خورده است که نشان‌دهنده‌ی قدرت او است.

  • واکنش و سرعت فوق‌العاده

سبک مبارزه

استاد شمشیرزنی: به عنوان کسی که در ابتدا قرار بود جایگاه جیگورو را به عنوان هاشیرای برق بگیرد، کایگاکو یک شمشیرباز فوق‌العاده ماهر در تنفس برق است. شمشیرزنی او در مقایسه با اکثر شیطان‌کشان متفاوت است و او غلاف شمشیر خود را به جای دو طرف کمرش در پشت خود قرار می‌دهد.

سبک تنفس

  • تنفس برق: کایگاکو این سبک تنفس را از هاشیرای سابق یعنی جیگورو کوواجیما آموخته است. به طور ضمنی گفته شده است که کایگاکو در یادگیری این سبک بسیار با استعداد بوده است، به طوری که جیگورو می‌خواست زنیتسو از او تقلید کند.

هنر خون شیطان

  • کنترل برق: هنر خون شیطان کایگاکو یک تکمیل‌کننده برای سبک تنفس برق او است. این هنر به او توانایی‌های کنترل برق را می‌دهد و او می‌تواند از گوشت خود رعد و برق رعد و برق سیاه رنگ و الکتریسیته تولید کند.
صفحات دیگر