ویکی شیطان کش

کاکوشی

اشتراک‌گذاری

کاکوشی (Kakushi) گروهی از افراد هستند که به دسته شیطان کش خدمت می‌کنند. آن‌ها یک یونیفرم سیاه به تن دارند و با پوشش صورت خود به چیز چشم‌ها را می‌پوشانند. کاکوشی‌ها معمولا شیطان کش‌هایی بوده‌اند که به خاطر آسیب‌دیدگی یا بازنشستگی کنار رفته‌اند. همچنین برخی افراد که قادر به گذراندن آزمون‌ها نبوده‌اند تبدیل به کاکوشی شده‌ند تا همچنان برای دسته شیطان کش موثر واقع شوند. آن‌ها مسئولیت انجام کارهای مختلفی را بر عهده دارند.

کاکوشیکاکوشی

مسئولیت‌ها

  • خدمه ملک پروانه و کمک‌رسانی به ساکنان این عمارت و کسانی که نیاز به درمان دارند.
  • رسیدگی به آشفتگی باقی مانده از یک نبرد بزرگ
  • خیاطی و اصلاح یونیفورم‌های شیطان کش‌ها
  • انتقال افراد به روستای شمشیر ساز یا خارج کردن آن‌ها
صفحات دیگر