ویکی شیطان کش

کاسوگایگاراسو

اشتراک‌گذاری

کلاغ‌های کاسوگای (Kasugai Crows) کلاغ‌هایی هستند که توسط دسته شیطان کش به منظور ارتباطات استفاده می‌شوند. هر یک از این کلاغ‌ها به یک شیطان کش تخصیص پیدا می‌کند و ماموریت‌های اعضا را به آن‌ها ارائه می‌کند.

کاسوگایگاراسو

شرح

این کلاغ‌ها از این لحاظ ویژه هستند که قادر به صحبت کردن هستند، اگرچه صحبت کردن آن‌ها بسیار پر سر و صدا و محدود است. بیشتر کلاغ‌های کاسوگای از نظر ظاهر و صحبت کردن همانند یکدیگر هستند اما استثناهایی وجود دارد مانند کلاغ مویچیرو توکیتو که دارای مژه‌ها مونث است و بیشتر اوقات می‌تواند به طور عادی صحبت کند، یا کاسوگای مربوط به زنیتسو آگاتسوما که در واقع کلاغ نیست بلکه یک گنجشک است که قادر به حرف زدن نیست.

کلاغ‌های کاسوگای شناخته شده

شیطان کش وابسته نام جنسیت ویژگی‌ها
تانجیرو کامادو تنوجی ماتسوئمون مذکر بسیار باهوش و به نظر خودبزرگ‌بین
زنیتسو آگاتسوما اوکوگی چونتارو مذکر تنها گنجشکی که آزمون کلاغ کاسوگای را گذرانده و تنها کاسوگایگاراسو که قادر به صحبت نیست.
اینوسوکه هاشیبیرا نامشخص نامشخص بسیار باهوش که کمی از اینوسوکه می‌ترسد.
گیو تومیوکا نامشخص مذکر بسیار پیر که گاهی فرستادن پیام‌ها را فراموش می‌کند.
شینوبو کوچو نامشخص نامشخص  
مویچیرو توکیتو نامشخص مونث دارای مژه‌ها نمایان، رابطه‌ی خیلی خوبی با تانجیرو و کلاغش ندارد.
تنگن اوزوی نامشخص مذکر بسیار شیک، و از جواهرات استفاده می‌کند.
میتسوری کانروجی نامشخص نامشخص یک تاج شبدر-مانند به سر دارد.